Ti­den er kom­met til ar­bejds­gi­verbe­tal­te cyk­ler

Oprettet d.

Ti­den er kom­met til ar­bejds­gi­verbe­tal­te cyk­ler

Skal cyklen bidrage til den grønne omstilling på transportområdet, er det ikke nok bare at bede danskerne om at ændre vaner og cykle noget mere. Ryd de skattemæssige forhindringer af vejen og giv virksomhederne velfungerende værktøjer til at fremme cykling.

Danmark er blandt de lande i verden, hvor flest cykler. Det er stærkt, men vi kan gøre det meget bedre. Ifølge Danmarks Statistik har næsten halvdelen af alle beskæftigede i Danmark 10 km eller mindre til arbejde. Alligevel vælger kun op mod 20 % af alle danskere cyklen som foretrukket transportmiddel. I København og andre store byer er det flere, mens det i provinsen er under 10 procent og med store regionale forskelle. Der er et kæmpe uudnyttet potentiale.

I mange virksomheder og på mange direktionsgange kigges der langt efter cyklen. Man ved godt, at mere cykling giver færre sygedage. Leverandører, der tilbyder cykelleasingordninger, fortæller om et boom af henvendelser fra private og offentlige virksomheder. Desværre er der mange, der vælger det fra, når de økonomiske omkostninger for medarbejderne gøres op.

I dag forholder det sig således:

Tilbyder en virksomhed en medarbejder en arbejdsgiverbetalt cykel, bliver medarbejderen beskattet af virksomhedens samlede cykeludgift plus moms. Ikke særlig attraktivt.

Tilbydes medarbejderen en arbejdsgivertalt cykel via en lønomlægning uden virksomhedsbidrag, reduceres først lønnen, hvorefter medarbejderen beskattes af værdien af cyklen. Overhovedet ikke attraktivt.

I begge tilfælde mister medarbejderen et eventuelt befordringsfradrag. Besynderligt.

Ved at flytte danskerne fra sæde til saddel og tredoble cyklisme, kan vi nedbringe en samlet C02 udledning svarende til, hvad udskiftning af en million benzin/dieselbiler til elbiler kan levere

Ved at flytte danskerne fra sæde til saddel og tredoble cyklisme, kan vi nedbringe en samlet C02 udledning svarende til, hvad udskiftning af en million benzin/dieselbiler til elbiler kan levere.


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar